ДЖУРА

ДЖУРА, гра дітей шкільного віку.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 8 грудня 2009 р.                                                                                                             № 1494-р
Київ

Про затвердження плану заходів
щодо підвищення рівня патріотичного виховання
учнівської та студентської молоді шляхом
проведення на постійній основі тематичних
екскурсій з відвідуванням об'єктів
культурної спадщини


     1. Затвердити план заходів щодо підвищення рівня патріотичного  виховання  учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних  екскурсій  до  об'єктів
культурної спадщини, що додається.

     2. Раді   міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям розробити і  затвердити  у  місячний  строк  регіональні  плани заходів щодо підвищення  рівня  патріотичного   виховання учнівської  та студентської   молоді   шляхом   проведення  на  постійній  основі тематичних екскурсій до об'єктів культурної спадщини.

     3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,  обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям надсилати Міністерству освіти  і науки щороку до 20 грудня інформацію про виконання плану
заходів,  затвердженого цим розпорядженням, для її узагальнення та подання до 20 січня Кабінетові Міністрів України.


     Прем'єр-міністр України                                                                             Ю.ТИМОШЕНКО

     Інд. 28


                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                         розпорядженням Кабінету Міністрів України
                               від 8 грудня 2009 р. № 1494-р

ПЛАН
заходів щодо підвищення рівня патріотичного
виховання учнівської та студентської молоді
шляхом проведення на постійній основі
тематичних екскурсій з відвідуванням
об'єктів культурної спадщини


     1. Розробити порядок організації екскурсійних поїздок організованих груп учнівської та студентської молоді.

                                      МОН, МКТ, МОЗ.
                                      I квартал 2010 року.

     2. Включити до навчальних планів загальноосвітніх, позашкільних,  професійно-технічних і  вищих  навчальних  закладів проведення  обов'язкових екскурсій до національних історико-культурних заповідників і музеїв.

                                      МОН, МКТ.
                                      III квартал 2010 року.

     3. Організувати проведення на постійній основі оглядових і тематичних екскурсій з відвідуванням об'єктів культурної спадщини, історико-культурних заповідників і музеїв, зокрема у вихідні дні і протягом  канікулярного  періоду,  для  учнівської та студентської
молоді.

                                      МОН, МКТ,
                                      Рада міністрів
                                      Автономної Республіки Крим,
                                      обласні, Київська
                                      та Севастопольська міські
                                      держадміністрації.
                                      Постійно.

     4. Створити на власних веб-сайтах і постійно оновлювати електронну базу даних про екскурсійні маршрути, історико-культурні заповідники, музеї та інші об'єкти, що  рекомендуються  для відвідування організованими  групами  учнівської  та  студентської
молоді.

                                      МОН, МКТ.
                                      до 1 березня 2010 року.

     5. Забезпечити:

     належне функціонування об'єктів дорожнього сервісу  для обслуговування організованих  груп  учнівської та студентської молоді.

                                      Укравтодор.
                                      Постійно;

     безоплатне супроводження   працівниками   органів  внутрішніх справ груп  учнівської  та  студентської  молоді  в  установленому законодавством порядку.

                                      МВС, Рада міністрів
                                      Автономної Республіки
                                      Крим, обласні,
                                      Київська та Севастопольська
                                      міські держадміністрації.
                                      Постійно;

     безоплатне відвідування  групами  учнівської  та студентської молоді національних історико-культурних заповідників і музеїв.

                                      МКТ, Рада міністрів
                                      Автономної Республіки
                                      Крим, обласні,
                                      Київська та Севастопольська
                                      міські держадміністрації.
                                      Постійно;

     проведення історико-культурними заповідниками і музеями конференцій, виставок, концертів та інших культурно-просвітницьких заходів за участю учнівської та студентської молоді.

                                      МКТ, Мінрегіонбуд, МОН,
                                      Рада міністрів Автономної
                                      Республіки Крим, обласні,
                                      Київська та Севастопольська
                                      міські держадміністрації.
                                      Постійно;

     здійснення з метою популяризації історико-культурної спадщини регіонів  обміну між історико-культурними заповідниками виставками та експозиціями,  присвяченими історичним  постатям, національним героям.

                                      МКТ, Мінрегіонбуд,
                                      Рада міністрів Автономної
                                      Республіки Крим, обласні,
                                      Київська та Севастопольська
                                      міські держадміністрації.
                                      Постійно.

     6. Організувати  роботу  з  висвітлення  у  державних засобах масової інформації заходів  щодо  підвищення  рівня  патріотичного виховання учнівської та студентської молоді.

                                      Держкомтелерадіо.
                                      Постійно.

     7. Забезпечити   видання   карт,   схем,   довідників   нових туристичних маршрутів із зазначенням основних туристичних  центрів для учнівської та студентської молоді.МКТ.


Об утверждении Положения о Всеукраинской детско-юношеской военно-патриотической игре "Сокол" ("Джура")
Министерство образования и науки; молодежи и спорта Украины
Положение, Приказ от 13.06.2012 № 687действует с 20.07.2012
В данный момент этот документ бесплатен
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИОписание: http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/TSIGN.GIF/$file/TSIGN.GIF
НАКАЗ
13.06.2012
м. Київ


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 липня 2012 р. за N 1094/21406
Про затвердження Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру "Сокіл" ("Джура")
На виконання доручення Президента України від 06 травня 2011 року N 1-1/860 щодо активізації роботи по відродженню і розвитку історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій Українського козацтва, відповідно до пункту 2 наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від 27 жовтня 2009 року N 3754/981/538/49 "Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання молоді"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру "Сокіл" ("Джура") (далі - гра "Джура"), що додається.
2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:
2.1. Забезпечити організацію і проведення I та II етапів гри "Джура".
2.2. Сприяти формуванню Кримського республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських штабів гри "Джура".
3. Відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини (Середницька А. Д.), Українському державному центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (Савченко Н. В.):
3.1. Здійснювати організаційно-методичне забезпечення гри "Джура".
3.2. Забезпечити проведення III (Всеукраїнського) етапу гри "Джура".
4. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б. М.

Міністр
Д. В. Табачник


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
13.06.2012 N 687
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 липня 2012 р. за N 1094/21406

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру "Сокіл" ("Джура")
I. Загальні положення
1.1. Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра "Сокіл" ("Джура") (далі - гра "Джура") є системною формою позакласної роботи з військово-патріотичного та морально-етичного виховання учнівської молоді, важливим засобом формування патріотичної свідомості, спортивно-оздоровчої роботи.
1.2. Метою гри "Джура" є виховання юних патріотів України на засадах національної гідності, високої самосвідомості та активної громадянської позиції, здорового способу життя духовно багатої та фізично розвиненої особистості.
1.3. Основні завдання гри "Джура":
виховання дітей та молоді у дусі відданості Батьківщині та українському народу через відродження національних і загальнолюдських духовних та моральних цінностей;
набуття учнями знань, умінь і навичок, необхідних захиснику Вітчизни;
формування у молоді високих морально-психологічних якостей: доброчинності, мужності, сміливості, рішучості, відваги, стійкості, наполегливості, дисциплінованості та ініціативності на основі відновлених народних традицій;
оволодіння учнями основами народної культурної спадщини (пісні, думи, розпис та опорядження житла і сакральних споруд, звичаї, традиції, ритуали і свята);
впровадження військово-прикладних видів спорту, єдиноборств, верхової їзди на конях, бойових танців, видів спортивної боротьби, народних ігор та забав з метою гартування духу й тіла;
вивчення народного способу господарювання на землі;
оволодіння навичками приготування страв народної кухні;
пропагування та популяризація здорового способу життя;
зміцнення міжрегіональних зв'язків та дружби дітей та юнацтва;
організація змістовного дозвілля;
формування та закріплення основ самоврядування в учнівських колективах.
II. Учасники гри "Джура"
2.1. Учасниками гри "Джура" є учнівська молодь загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів (далі - навчальні заклади), об'єднана на добровільних засадах у рої, сотні, курені тощо. До складу зазначених утворень входять хлопці та дівчата віком від 7 до 18 років.
2.2. Прийом до складу учасників гри "Джура" здійснюється за народним звичаєм на загальному зібранні та за згодою батьків після проходження виховного просвітницького курсу підготовки, де відбувається знайомство з заповідями, правами та обов'язками учасника гри, набуття необхідних знань з історії України, літературно-пісенної творчості, про народних героїв тощо.
2.3. Учасники гри "Джура" поділяються на козачат (молодші школярі віком 7 - 10 років), джур козацьких (школярі середніх класів віком 11 - 15 років), молодих козаків (школярі старших класів віком 16 - 18 років).
У грі "Джура" можуть брати участь особи старші 18 років у статусі "Козак-наставник", які залучаються до виховної роботи з молоддю.
2.4. Основою організації гри "Джура" є козацьке самоврядування: добровільне об'єднання учасників для виконання завдань гри у рій (клас, гурток тощо), сотню (паралель класів), курінь (навчальний заклад). За потреби можуть створюватися ширші об'єднання: районне (полк), обласне (паланка), всеукраїнське (кіш).
III. Керівництво грою "Джура"
3.1. Загальне керівництво грою "Джура" здійснює Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (далі - МОНмолодьспорт України).
3.2. Безпосередня організація та проведення гри "Джура" покладаються на Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді (далі - Центр).
Для проведення I (районного, міського), II (Кримського республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських) етапів гри "Джура" створюються штаби.
Для проведення III (Всеукраїнського) етапу гри "Джура" створюється головний штаб, склад якого затверджується наказом МОНмолодьспорту України.
3.3. До складу головного штабу входять працівники МОНмолодьспорту України, Центру, Міністерства оборони України (за згодою) та представники громадських організацій (за згодою).
3.4. Очолює головний штаб керівник.
Керівник головного штабу:
розподіляє повноваження членів головного штабу;
керує підготовкою і проведенням гри "Джура".
3.5. Члени головного штабу:
здійснюють організаційну роботу з проведення гри "Джура";
забезпечують порядок проведення гри "Джура".
3.6. З метою забезпечення об'єктивної оцінки результатів змагань (конкурсів, вікторин) створюється суддівська колегія, склад якої затверджується наказом Центру.
3.7. До складу суддівської колегії входять досвідчені педагоги, науково-педагогічні працівники навчальних закладів, вчені наукових установ та представники громадських організацій (за згодою).
3.8. Очолює суддівську колегію головний суддя.
Головний суддя:
керує роботою суддів;
проводить засідання суддівської колегії;
бере участь у визначенні переможців;
затверджує список переможців.
3.9. Організацією та проведенням гри "Джура" в регіонах керують Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, відділи (управління) освіти районних та міських державних адміністрацій.
3.10. У навчальних закладах грою "Джура" керує педагог, призначений наказом керівника навчального закладу, за його згодою.
При навчальному закладі створюється консультативна Козацька рада з проведення гри "Джура" у складі учнів, педагогів, батьків, представників органів місцевого самоврядування, громадських організацій (за згодою).
IV. Порядок і строки проведення гри "Джура"
4.1. Гра "Джура" проводиться у три етапи.
4.2. I (районний, міський) етап проводиться один раз на 3 роки, починаючи з 2013 року;
II (Кримський республіканський, обласні, Київський та Севастопольський міські) етап проводиться один раз на 3 роки, починаючи з 2014 року;
III (Всеукраїнський) етап проводиться один раз на 3 роки, починаючи з 2015 року.
4.3. Заходи в рамках гри "Джура" проводяться протягом року відповідно до річного плану роботи навчального закладу.
V. Організаційні засади та зміст етапів гри "Джура"
5.1. До програми I, II та III етапів гри "Джура" включаються такі види змагань (конкурсів, вікторин):
конкурс "Візитка рою";
брейн-ринг (за зразком гри "Що? Де? Коли?");
вікторини з історії України, зокрема з історії Збройних Сил України та історії козацтва;
конкурси на кращу пісню, рукописну газету, кінофільм чи відеофільм про гру "Джура" та заходи в рамках гри;
змагання на туристській смузі перешкод, спортивного та туристського орієнтування;
конкурс технічної творчості;
огляд якості (рівня) початкової військової підготовки;
стройовий впоряд - особиста підготовка та дії в складі рою;
військово-тактична підготовка у формі теренової гри на місцевості з використанням елементів страйкболу;
фізична підготовка - крос, плавання, метання гранати, лазіння по канату або жердині, згинання і розгинання рук в упорі, опорний стрибок через "коня" тощо;
медична підготовка - надання долікарської допомоги;
цивільна оборона - виконання нормативів щодо роботи зі спеціальними приладами та користування індивідуальними засобами захисту, гасіння умовної пожежі та рятувальні роботи;
комбіновані військово-спортивні та туристські естафети.
5.2. Напрями роботи в роях:
навчання і фізичне загартування членів рою під час занять у гуртках, творчих об'єднаннях у навчальних закладах, за місцем проживання, в оздоровчих закладах;
щорічні огляди військово-спортивної підготовки, патріотичного та духовного виховання козачат, джур козацьких і молодих козаків шляхом проведення змагань, зльотів, конкурсів за окремими умовами;
туристські спортивні походи (пішохідні, кінні, лижні, велосипедні, водні), історико-краєзнавчі експедиції;
виконання доброчинних завдань під гаслом "Добре діло" на засадах козацького лицарства;
участь в екологічних акціях та акціях милосердя, культурно-просвітницьких заходах;
ведення колективного щоденника "Добрі справи";
навчання за розпорядком дня "День козака";
навчання та тренування в гуртках і секціях традиційних народних єдиноборств, козацьких бойових мистецтв, військового впоряду, туристської підготовки, розучування народних обрядів;
вивчення народної культури, педагогіки та моралі;
співпраця з дитячими й молодіжними організаціями України та зарубіжжя.
5.3. На всіх етапах гри "Джура" обов'язковим є конкурс на кращий звіт про доброчинні справи під гаслом "Добре діло", що виконувались відповідно до ідейних принципів козацького лицарства.
5.4. Педагог-вихователь рою та козак-наставник, що призначаються керівником навчального закладу за їх згодою, відповідно до плану навчально-виховних заходів проводять заняття і тренування з козачатами, джурами козацькими і молодими козаками. В основі змісту занять лежать духовний розвиток та фізичне загартування, що реалізується у формі конкурсів, оглядів, естафет, змагань, вікторин тощо.
5.5. У рамках етапів гри "Джура" проводяться конференції, "круглі столи", диспути, зустрічі з ветеранами Збройних Сил України, представниками козацьких громадських організацій, краєзнавцями тощо.
5.6. Заходи у рамках гри "Джура", а також I, II та III етапи проводяться за умовами, що розробляються організаторами зазначених етапів згідно з цим Положенням.
VI. Документація та строки її подання
6.1. Для участі у III етапі гри "Джура" керівники команд у день заїзду на місце проведення заходу подають до головного штабу такі документи:
наказ про відрядження команди на участь у III етапі гри "Джура";
затверджений список команди, у якому зазначаються: N з/п, прізвища та імена учнів, рік народження, навчальний заклад, місце проживання (до списку включаються також керівники команд);
заявку на участь у III етапі гри "Джура", у якій зазначаються: N з/п, прізвища та імена учнів, рік народження;
копії паспортів керівників та учнів від 16 років та свідоцтв про народження учнів до 16 років, завірені керівником навчального закладу, учнівські квитки;
медичні книжки керівників команд;
медичні довідки для учнів встановленого зразка.
6.2. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до законодавства про захист персональних даних.
VII. Підбиття підсумків та нагородження переможців
7.1. Підсумки I, II та III етапів гри "Джура" підбиваються у кожному виді змагань (конкурсів, вікторин) (далі - змагання) окремо. Переможці визначаються за найбільшою сумою балів, набраних під час цих змагань.
Переможці у комплексному заліку I, II та III етапів гри "Джура" визначаються за найменшою сумою місць, зайнятих в усіх залікових видах змагань.
7.2. Переможці I, II та III етапів нагороджуються грамотами, дипломами, призами, оздоровчими та екскурсійними поїздками організаторів гри "Джура".
VIII. Фінансування гри "Джура"
8.1. Фінансування проведення I та II етапів гри "Джура" в районах (містах), в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, проїзд та харчування учасників гри "Джура", проведення тренувальних зборів, відрядження осіб, що супроводжують учнів, та суддів, нагородження переможців здійснюються за рахунок асигнувань, передбачених у відповідних бюджетах на відповідний рік Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.
8.2. Витрати на організацію та проведення III етапу гри "Джура" здійснюються в межах відповідних асигнувань, передбачених Державним бюджетом України на відповідний рік, а також коштів, не заборонених законодавством.

Директор департаменту
професійно-технічної освіти
В. В. Супрун


  


Всеукраїнська гра «Джура» -
загальноукраїнська система
національно-патріотичного виховання

Анатолій Грива – керівник Головного штабу гри «Джура»,
голова Ради козацьких отаманів України

В жодній країні світу немає виховання „взагалі”. Виховання завжди має конкретно-історичну національно-державну форму вираження і спрямоване на формування громадянина конкретної держави. Виховання не може бути безнаціональним, воно є саме національним.
В Україні, як і в інших країнах світу, історично склалася своя система виховання, яка максимально враховує національні риси і самобутність українського народу. Це – українська козацька педагогіка. Козацький рух в Україні був однією з найяскравіших сторінок літопису боротьби народу за політичну і державну незалежність. У тому, що ми, українці, сьогодні є народом, нацією, провідна роль належала козацтву, яке із століття в століття було єдиним і могутнім форпостом, що пильно стояв на сторожі свободи, гідності і честі України. Недарма іноземці часто називали Україну «Козацькою республікою», «країною козаків», а українців – «козацькою нацією».
Дослідження і впровадження національної системи виховання в державну систему освіти дозволить вийти незалежній Українській державі на сучасний рівень світових стандартів у галузі освіти і виховання.
Базовою навчально-виховною системою, що має вже десятилітній практичний досвід роботи в різних школах по всій Україні є Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»). За цей час ця гра набула ознак загальноукраїнської системи національно-патріотичного виховання дітей і молоді.    
Всеукраїнська гра «Сокіл» («Джура») впроваджується в навчальні заклади України з 2003 року. Ця робота проводиться Міністерством освіти і науки України спільно з Радою козацьких отаманів України та МБУ «Центр Національного Відродження» при сприянні Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства надзвичайних ситуацій, а також Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України. За цей час гра «Сокіл» («Джура») зарекомендувала себе як найбільш вдала форма позашкільної роботи з виховання молоді.
У 2012 році з врахуванням отриманого досвіду запровадження гри Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України було видано новий наказ від 13 червня 2012 р. № 687 «Про запровадження Положення про Всеукраїнську дитячо- юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»)» (затверджений Міністерством юстиції України 03.07.2012 за № 1094/21406).

Довідково: в Україні джурами завжди називали, як про це записано в Малій енциклопедії Українського козацтва, «молодих вихованців, зброєносців і помічників досвідченого козака. Інститут джур був дуже поширений і авторитетний, бо існував протягом усієї історії козацтва. Стати джурою міг не кожен, а лише той, хто годився до козацької служби, пройшовши певні випробовування – як фізичні, так і моральні. Причому духовна загартованість передувала фізичній, якої набували упродовж кількох років. Виховувалися перш за все розважливість та поміркованість, впевненість у собі і власних силах. За існуючою у Війську Запорозькому традицією кожен козак на схилі життя мав підготувати для служби у Війську замість себе молодого юнака. У джури брали своїх молодших родичів (якщо вони були), а частіше – сторонніх підлітків, яких спочатку привчали до ведення козацького господарства, а пізніше, вже на Січі, навчали військовій справі. Система виховання була досить жорсткою. І далеко не всі вихованці годилися для військової служби. Часто вони успадковували від своїх вихователів не тільки військовий досвід, а й усе майно і господарство. У перших воєнних походах патрон-вихователь пильно опікувався своїм джурою, доки той не набуде певного досвіду і не стане повноцінним козаком. У свою чергу джура мав усіляко дбати про свого наставника і беззаперечно виконувати всі його накази, демонструючи при цьому швидкість, дотепність та кмітливість».
І саме таких козацьких виховних традицій дотримуються організатори при запровадженні у навчальні заклади гри  «Сокіл» («Джура»). 
До організації та проведення заходів Всеукраїнської гри „Сокіл" („Джура") може долучитися кожен охочий особисто або цілим складом своєї громадської організації. Гра відбувається поряд з нами: в кожному дитячому садочку, в кожній школі чи позашкільному закладі. Гра існує поряд з кожним із нас і ми всі можемо знайти в ній своє місце чи то вчителя, чи вихователя, чи порадника, і немає різниці чи ти вчитель, чи батько, чи учень школи. 

Метою Всеукраїнської гри "Сокіл" ("Джура") є виховання юних патріотів на засадах національної гідності, високої самосвідомості та активної громадської позиції, здорового способу життя, духовно багатої та фізично розвиненої особистості.  

Організатором Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл" („Джура") є Міністерство освіти і науки України спільно із зацікавленими у національно-духовному та військово-патріотичному вихованні молоді міністерствами і відомствами України у відповідності до Концепції національно-патріотичного виховання молоді.
На кожному адміністративному рівні керівництво процесом національно-духовного відродження і методичне керівництво грою здійснюють відповідні органи управління освітою і наукою з активною і узгодженою участю відповідних органів управління фізкультурою, спортом та туризмом, військовими резервами та їх медичним забезпеченням, козацькими та іншими громадськими організаціями.
Загальне керівництво проведенням гри здійснює відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини Міністерства освіти і науки України.
Безпосереднє керівництво організацією та проведенням гри та організаційно-методичне забезпечення здійснює Український державний центр туризму
і краєзнавства учнівської молоді.

Практичне керівництво грою здійснюють штаби гри:
-   на всеукраїнському рівні – Головний штаб;
-   на республіканському рівні в АР Крим – Республіканський штаб;
-   на обласному рівні – Обласні штаби;
-   в містах Києві та Севастополі – Міські штаби;
-   в областях і в містах – Районні штаби.
До складу штабів гри залучаються (за згодою) представники міністерств
і відомств зацікавлених в організації гри.

Місцеві штаби:
-   здійснюють організаційне і методичне керівництво грою;
-   розробляють пропозиції щодо організації гри і вишколу козаків;
-   проводять навчання консультантів, курінних та сотенних отаманів;
-   проводять огляди, операції, змагання, фінали;
проводять підсумки, узагальнюють і пропагують кращий досвід роботи через пресу, радіо, телебачення, здійснюють контроль за ходом гри, вишколом козаків і виконанням наказів Головного штабу, вимог положень і програм.

Зазначені заходи проводяться на виконання Доручення Президента України від 06.05.2011 № 1-1/860 щодо активізації роботи по відродженню і розвитку історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій Українського козацтва,  наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.07.2012 р. № 687 «Про запровадження Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»)» (затверджений Міністерством юстиції України 03.07.2012 за № 1094/21406) та від 13.12.2012 р.
№ 1409 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2013 рік».
Методичну та організаційну допомогу штабам гри надає Міністерство оборони України згідно наказу Міністра оборони України від 11.01.2012 р. № 14 «Про затвердження Програми військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України на 2012-2017 роки та Перспективного плану реалізації Програми військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України на 2012-2017 роки».

Гра в школі проводиться протягом цілого навчального року. Вона починається
14 жовтня поточного року і завершується Всеукраїнським етапом, що відбувається
у червні-липні наступного року. Основні заходи гри проводяться в школах,
а підсумкові під час проведення шкільних, районних, обласних і всеукраїнського етапів. У беруть участь хлопці та дівчата віком від 7 до 18 років. Учасники гри поділяються на козачат (молодші школярі віком 7-10 років), джур козацьких (школярі середніх класів віком 11-15 років), молодших козаків (школярі старших класів віком 16-18 років).  
                                                       
Орієнтовний план заходів щодо впровадження Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної  гри „Сокіл" („Джура") у навчальних закладах України
 

Обов'язкові заходи, що пропонуються для проведення протягом року в середніх навчальних закладах
(1-4 клас – козачата)

1.                  
Урочистий прийом першокласників
в козачата (посвята в козачата)


 Вересень

2.                  
Заходи щодо створення в навчальному закладі організаційної структури гри: рій, чета, сотня, курінь
Вересень
Здійснюється розподіл учасників гри:
- рій (найменша ланка);
- чета (клас);
- сотня (паралель класів: молодші, середні, старші);
- курінь (навчальний заклад)
3.                  
Ради в структурних підрозділах гри

Вересень
Вибори козацької старшини в підрозділах: рій, чета, сотня, курінь
4.                  
Операція "Зелена хвиля"

Листопад
Проведення заходів по насадженню дерев, кущів та інше
5.                  
Покрова. День Українського козацтва.
Урочисте відкриття гри «Джура»
у навчальному році
Середина жовтня
Ігри та забави «Котигорошко», «Козацьке завзяття», «Козацький гарт», туристично-краєзнавчі походи та екскурсії
6.                  
Операція "Дорогою героїв"
до Дня Збройних Сил України
Листопад – грудень
Заходи за програмою молодших класів
7.                  
Операція "Зелена хвиля"

Березень
Проведення заходів по насадженню дерев, кущів та інше
8.                  
Фінал гри "ДЖУРА"
в навчальному закладі
Друга половина квітня
Національно-патріотичне військово-спортивне свято.
Визначення кращого рою навчального закладу року серед середніх класів
9.                  
Районний (міський) фінал гри
Травень
Національно-патріотичне військово-спортивне свято
10.              
Обласний фінал гри
Друга половина травеня
Національно-патріотичне військово-спортивне свято
11.              
Курінна Рада навчального закладу 
Червень 
Підведення підсумків участі у грі, прийняття рішення щодо переходу до наступного, вищого за віком, ступеня гри: джур козацьких – до молодих козаків
12.              
Всеукраїнський фінал гри

Червень-липень 
Національно-патріотичне військово-спортивне свято
13.              
«Козаки сміються та співають»
Фестиваль козацької пісні та гумору
Кінець грудня
Завдання для команд у фестивалі:
- Гумористично-сатирний виступ-мініатюра до 5 хв.
- 2 Козацькі пісні (акустичне та сучасне естрадне виконання)
Конкурс малюнку на гумористичну тему
14.              
Краєзнавчо-туристичні походи «Козацькими шляхами»
Перша половина червня
Пішохідні мандрівки на 3-4 дні
15.              
Ознайомлюючі заходи з української історії та культури, вивчення українських пісень і віршів
Протягом року


Обов'язкові заходи, що пропонуються для проведення протягом року в середніх навчальних закладах
(5-8 клас – джури козацькі)

16.              
"День козака" (проводиться щотижнево по вівторках)

Вересень  -травень
Навчання козацької старшини та членів козацько-молодіжних підрозділів, гуртів і секцій військово-прикладних видів фізичної культури та спорту
17.              
Заходи щодо створення в навчальному закладі організаційної структури гри: рій, чета, сотня, курінь
Вересень
Здійснюється розподіл учасників гри:
- рій (найменша ланка);
- чета (клас);
- сотня (паралель класів: молодші, середні, старші);
- курінь (навчальний заклад)
18.              
Ради в структурних підрозділах гри

Вересень
Вибори козацької старшини в підрозділах: рій, чета, сотня, курінь
19.              
Заходи щодо створення в навчальному закладі організаційної структури гри: рій, чета, сотня, курінь
Вересень
Здійснюється розподіл учасників гри:
- рій (найменша ланка);
- чета (клас);
- сотня (паралель класів: молодші, середні, старші);
- курінь (навчальний заклад)
20.              
Операція "Турбота"

Вересень  -серпень
Постійне проведення заходів всебічної допомоги людям похилого віку та немічним. Турбота про довкілля - відновлення (розчистка) джерел, струмків, маленьких річок, озер тощо
21.              
Операція «Екологічна варта»
Вересень-серпень
Турбота про довкілля
22.              
Операція "Зелена хвиля"

Листопад
Проведення заходів по насадженню дерев, кущів та інше
23.              
Покрова. День Українського козацтва.
Урочисте відкриття гри «Джура»
у навчальному році
Середина жовтня
Ігри та забави «Котигорошко», «Козацьке завзяття», «Козацький гарт», туристично-краєзнавчі походи та екскурсії
24.              
Осіннє  таборування

Жовтень – листопад  

25.              
Операція "Дорогою героїв"
до Дня Збройних Сил України

Листопад- грудень
-  Інтелектуальний змаг (вікторини, конкурси) по ЗСУ.
Походи по місцях бойової слави Українського народу
26.              
День памяті героїв КРУТ.
Інформаційно-мистецький захід.
Кінець січня 
- Конкурс героїчної пісні;
- Конкурс малюнка;
- Конкурс віршів;
- Пропагандивно-роз’яснювальні акції для молоді від учасників гри Джура щодо Подвигу Героїв Крут
27.              
Зимове таборування

Січень-лютий
Змагання з зимових видів фізичної культури та спорту
28.              
Операція "Зелена хвиля"

Березень
Проведення заходів по насадженню дерев, кущів та інше
29.              
Операція «Захист»
Березень
Підготовка до Дня цивільної оборони, тренування та змагання з цивільної оборони, надання першої долікарської допомоги, транспортування та евакуація потерпілих
30.              
Весняне таборування
Березень
Походи, конкурси, вікторини, ігри та забави
31.              
Спортивні змагання «від козацьких забав до олімпійських вершин»
Презентації козацьких бойових мистецтв.
Кінець березня
Зміст змагань розробляти відповідно до розділу 6 Програми впровадження гри «Джура» із наказу № 855 МОН 2003 року
32.              
Операція «Снайпер»
Квітень
Обладнання стрілецьких тирів, місць для стрільби, змагань в стрільбі із пневматичної зброї та спортивних луків
33.              
Фінал гри "ДЖУРА"
в навчальному закладі
Друга половина квітня
Національно-патріотичне військово-спортивне свято.
Визначення кращого рою навчального закладу року серед середніх класів
34.              
Районний (міський) фінал гри
Травень

Національно-патріотичне військово-спортивне свято
35.              
Обласний фінал гри
Друга половина травеня
Національно-патріотичне військово-спортивне свято
36.              
Курінна Рада навчального закладу 
Червень 
Підведення підсумків участі у грі, прийняття рішення щодо переходу до наступного, вищого за віком, ступеня гри: джур козацьких – до молодих козаків
37.              
Всеукраїнський фінал гри – урочисте завершення гри у поточному навчальному році
Червень-липень 
Національно-патріотичне військово-спортивне свято
38.              
Літнє таборування

Червень-серпень 
Військово-спортивні заняття, конкурси, вікторини, змагання, походи в оборонно-спортивних   оздоровчих таборах

Обов'язкові заходи, що пропонуються для проведення протягом року в середніх навчальних закладах
(9-12 клас – молоді козаки)

39.              
"День козака" (проводиться щотижнево по вівторках)

Вересень –травень
Навчання козацької старшини та членів козацько-молодіжних підрозділів, гуртів і секцій військово-прикладних видів фізичної культури та спорту
40.              
Заходи щодо створення в навчальному закладі організаційної структури гри: рій, чета, сотня, курінь
Вересень
Здійснюється розподіл учасників гри:
- рій (найменша ланка);
- чета (клас);
- сотня (паралель класів: молодші, середні, старші);
- курінь (навчальний заклад)
41.              
Ради в структурних підрозділах гри

Вересень
Вибори козацької старшини в підрозділах: рій, чета, сотня, курінь
42.              
Заходи щодо створення в навчальному закладі організаційної структури гри: рій, чета, сотня, курінь
Вересень
Здійснюється розподіл учасників гри:
- рій (найменша ланка);
- чета (клас);
- сотня (паралель класів: молодші, середні, старші);
- курінь (навчальний заклад)
43.              
Операція «Екологічна варта»
Вересень  -серпень
Турбота про довкілля
44.              
Огляд - конкурс "Навчальній базі початкової військової підготовки та фізичного виховання – козацьку турботу"
Вересень  -серпень
Обладнання і ремонт класів, спортивних залів і майданчиків
45.              
Операція "Зелена хвиля"

Листопад
Проведення заходів по насадженню дерев, кущів та інше
46.              
Покрова. День Українського козацтва.
Урочисте відкриття гри «Джура»
у навчальному році
Середина жовтня
Ігри та забави «Котигорошко», «Козацьке завзяття», «Козацький гарт», туристично-краєзнавчі походи та екскурсії
47.              
Осіннє  таборування

Жовтень – листопад  

48.              
Операція "Дорогою героїв"
до Дня Збройних Сил України

Районна Спартакіада з військово-прикладних видів спорту 

Листопад – грудень
-  Екскурсії у військові частини;
-  Стрільба в тирі;
-  Комплексна силова вправа;
-  Стройова підготовка;
-  Інтелектуальний змаг (вікторини, конкурси) по ЗСУ;
Походи по місцях бойової слави Українського народу
49.              
День памяті героїв КРУТ.
Інформаційно-мистецький захід.
Кінець січня 
- Конкурс героїчної пісні;
- Конкурс малюнка;
- Конкурс віршів;
- Пропагандивно-роз’яснювальні акції для молоді від учасників гри Джура щодо Подвигу Героїв Крут
50.              
Зимове  таборування

Січень-лютий
Змагання з зимових видів фізичної культури та спорту
51.              
Операція "Зелена хвиля"

Березень
Проведення заходів по насадженню дерев, кущів та інше.
52.              
Операція «Захист»
Березень
Підготовка до Дня цивільної оборони, тренування та змагання з цивільної оборони, надання першої долікарської допомоги, транспортування та евакуація потерпілих
53.              
Весняне  таборування
Березень
Походи, конкурси, вікторини, ігри та забави
54.              
«Молодь пам’ятає героїв»
Краєзнавчо-історична акція.
Підсумковий захід – інтелектуальний змаг «Відун» по історії Українського війська, (із опертям на свій регіон). Особливу увагу приділити козацтву, Запорізькій Січі.
Березень
Краєзнавчі мандрівки околицями свого населеного пункту із метою відновлення могил вояків та пам’ятних військових знаків, меморіалів різних часів.
Зустріч з ветеранами воєн різних часів, збір спогадів та матеріалів.
55.              
Операція «Снайпер»
Квітень
Обладнання стрілецьких тирів, місць для стрільби, змагань в стрільбі із пневматичної зброї та спортивних луків
56.              
Фінал гри "ДЖУРА"
в навчальному закладі
Друга половина квітня
Національно-патріотичне військово-спортивне свято.
Визначення кращого рою навчального закладу року серед старших класів
57.              
Районний (міський) фінал гри
Травень
Національно-патріотичне військово-спортивне свято
58.              
Обласний фінал гри
Друга половина травня
Національно-патріотичне військово-спортивне свято
59.              
Курінна Рада навчального закладу 
Червень 
Підведення підсумків участі у грі, прийняття рішення щодо переходу до наступного, вищого за віком, ступеня гри: молодих козаків – до козаків
60.              
Всеукраїнський фінал гри – урочисте завершення гри у поточному навчальному році

Червень-липень 
Національно-патріотичне військово-спортивне свято
61.              
Літнє таборування

Червень-серпень 
Військово-спортивні заняття, конкурси, вікторини, змагання, походи в оборонно-спортивних   оздоровчих таборахПОСВЯТА В КОЗАЧАТА

Звучить "Запорозький марш".
Писар згукує козаків: «Агов, братове! Всі на Раду!»
Козаки збираються на козацьку раду.
Отаман: «А що, козаки! Дозвольте слово сказати! Чи не час до куреня козачат прийняти!»
Козаки: «Саме час! Саме час! В самий раз!»
Отаман: одержавши згоду ради, виголошує:
«Дітей козацького народу
У наше коло викликаю,
Їх перевірити жадаю!»

Звучить козацький марш і в залу входять школярі.
Отаман: «Здорові будьте, юні друзі!»
Діти: «Здрастуйте, батьку!»
Отаман: «Поведу таку я річ: що ви знаєте про Січ? І про нашу Україну?
Розкажи усім нам, сину».
1 учень: «Знаю, батьку, славна Січ ворогам ішла навстріч, рідну землю захищала
і народ наш прославляла!»
Отаман: «Що говорить вам "козак"?»
2 учень: «Це крилате, горде слово?»
Отаман: «Чи завжди буває так, що світлішає від нього?»
Учні разом:
«Козаки – це вільні люди!
Козаки – безстрашні люди!
Козаки – борці за волю!»
Разом: «За народне щастя й долю!»
Писар: «Настав час розпочати випробування».
Козак: «Юні, друзі, дайте відповіді на наші запитання».
Отаман: «Як називався козацький човен?» (Чайка).
Писар: «Що було символом влади козаків?» (Булава).
Козак: «А як називаються козацькі штани?» (Шаровари).
Козак: «Як називалася зброя козаків?» (шабля, мушкети, пістолі).
Козак: «Де була розміщена Запорозька Січ?» (за Дніпровими порогами).
Козак: «Від кого захищали свій край козаки?» (від ворогів, які хотіли владарювати у нашому краї).
Козак: «Хто очолював козацьке запорозьке військо?» (Кошовий отаман).
Отаман: «Молодці, діти! Багато ви знаєте про козаків. А чи ж умієте співати нашої козацької?»
Діти співають козацьку пісню.
Отаман: «Та й гарно ж як!»
Козаки: «Так, батьку! Так! Твоя правда!»
Писар: «А чи ж такі ви сміливі та витривалі?»
Діти: «Так!»
Писар: «А ось зараз ми це перевіримо».
Писар та козаки проводять конкурси.
1 конкурс – влучити м'ячем у корзину (час – 1 хв., за кожне влучення – 1 бал).
2 конкурс – "Поїзд-сороконіжка". Рій присідає, і кожен попередній бере наступного за талію. Утворюється ланцюжок-"сороконіжка". Тепер потрібно пройти до кеглі, обійти її і повернутися назад, не розірвавши ланцюжок. Виграє той, хто затратить менше часу із найменшою кількістю штрафів.
3 конкурс – два рої, стоячи на старті, намагаються якнайшвидше пройти дистанцію, підбиваючи ракеткою повітряну кульку. Хто швидше – той переміг.
4 конкурс – "Відтворити рик звіра". Роям дається завдання відтворити голос звіра, а рій-суперник відгадує назву тварини.
Писар: «Оце так зміна в нас росте! Розумні, сильні, кмітливі, голосисті!»
Дівчата співають пісню "Грицю, Грицю, до роботи".
Отаман: «Козацькому гурту ви, ми бачимо, раді. Скажіть, чи готові ви жити по правді?»
Діти:
«Готові! Так! І жити чесно будем,
І правил ми козацьких не забудем!»

Діти називають по черзі правила:
«Козак – чесна, смілива людина,
Найдорожча йому – Батьківщина!
Козак – слабкому захисник,
Цінити побратимство звик!
Козак – усім народам друг,
І лицарський у нього дух!
Козак – це той, хто за освіту,
Хто прагне волі та блакиту!
Козак вкраїнську любить мову,
Він завжди здержить своє слово!»

Отаман: «То ж присягніть, що правил цих ви не забудете, що справжніми синами свого народу будете!»
Усі: «Щоб козацькому роду не було переводу,
Присягаєм на вірність Вітчизні й народу!»

Отаман: «Вручи ж бо, писарю, посвідчення орлятам
Вони ж бо від сьогодні козачата»

Писар (до козаків) «Допоможіть посвідчення вручити та знак козацький прикріпити!»
Звучить "Запорозька похідна", козаки вручають кожному з козачат посвідчення, у якому зазначається, що такий-то школяр козацькою радою школи прийнятий у козачата.
Отаман: «Присягайте, що Вкраїну будете любити,
Що ввіллєте в неї силу, щоб розвеселити!»

Козачата: «Присягаєм!»
Козачата співають пісню "Ой, на горі та й женці жнуть".
Члени козацької ради: «Козачат усіх щиро вітаємо,
Їм здоров'я і щастя бажаємо!»

Отаман: «Директорові школи права передаю,
Йому для привітання слово надаю!»

Директор школи. Вітальне слово директора школи.
Отаман: «На цьому козацьку раду скінчено
І славу народную ще раз увінчано!»

Під звуки "Маршу січових стрільців" козачата виходять із зали.


СЦЕНАРІЙ КОЗАЦЬКОГО КОЛА НА ЧЕСТЬ СВЯТА ПОКРОВИ.
ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА.
УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ ГРИ «СОКІЛ» («ДЖУРА»)
У НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Шикуємо рої – шикування роїв здійснюється за командою "СТАВАЙ”. За цією командою треба швидко стати в стрій, на визначені інтервал і дистанцію, підбори поставити разом, а носки розвести по лінії фронту на ширину стопи; дивитися прямо перед собою.
Курінний отаман: «Курінь – СТАВАЙ! РОЙОВИМ ДОПОВІСТИ ПРО ГОТОВНІСТЬ РОЇВ!»

Ройові: «Рій – СТАВАЙ!»
Ройові підходять до отамана, стають в одну лаву та за чергою звітують:
«Пане Отамане рій (назва рою) у кількості 10 козачат (джур козацьких чи молодих козаків)
на козацьке коло вишикуваний!»
Курінний отаман: «Дякую! СТАТИ ДО СТРОЮ!»
Ройові крокують до своїх роїв, стають перед роєм і подають команду – «РІЙ, ВІЛЬНО!»
Курінний отаман: «Курінь до звіту директору школи – СТРУНКО!»
Курінний отаман підходить до директора школи і доповідає: «Пане Директору, Курінь (назва школи) у кількості 46 козачат (джур козацьких чи молодих козаків) до проведення козацького кола з нагоди відкриття Всеукраїнської гри «Сокіл» («Джура») готовий!»
Директор школи – ВІЛЬНО! 
Курінний отаман повертається до Куреня та дає команду: «Курінь – ВІЛЬНО!»
Директор школи – дякує отаману за його звіт і вітається з козаками.
Курінний отаман: «Прапороносній групі приготуватися до виносу козацького прапору!
На прапор – СТРУНКО! Кроком – РУШ!» 
Звучить козацький марш.
Прапороносна група крокує вздовж  лави козаків на встановлене місце.
Курінний отаман: «До щогли з Державним прапором запрошуються (називає осіб, які визначені для підняття прапору). Державний прапор України – ПІДНЯТИ!»
Піднімається Державний прапор України! Присутні разом співають Державний гімн.
Курінний отаман: «ВІЛЬНО!» 
Ведучий: «Урочисте козацьке коло на честь Дня Українського козацтва та з нагоди відкриття в нашій школі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура") у поточному навчальному році оголошую розпочате!».
Курінний отаман: «Дозвольте представити козацьку старшину Куреня! Я (називає своє ім’я та прізвище) – Курінний отаман!  
Мої побратими:
Писар (всі кого називає Отаман виходить із лави, стають з двох боків від Отамана та називають своє ім’я та прізвище).
Скарбник.
Осавул.
Обозний.
Бунчужний.
Хорунжий».

Писар: «Запорозька славна Січ
Ворогам ішла навстріч,
Рідну землю захищала
І народ наш прославляла».

Скарбник: «Лиха ж отчий край зазнав
Людолов нас чатував,
Щоб позбавить свого дому».

Осавул: «Ворог землю та свободу
Відібрать хотів в народу!»

Обозний: «Але наш народ боровся,
І Хмельницький в нас знайшовся,
І Сірко, і Дорошенко,
Й Полуботко, й Морозенко».

Бунчужний: «Рабства каламутну ніч
Переборювала Січ.
Козаків боялись зайди
Бо була в них сила Правди!»

Хорунжий: «Козаки - це вільні люди! Козаки - безстрашні люди! Козаки - борці за волю, за народне щастя й долю!»
Всі стають в лаву на свої місця.
Ведучий: «Для привітання учасників козацького кола запрошується………….».
Виступаючі проголошують свої промови.
Виконання концертних і показових номерів (за окремою програмою).
По завершенню кола Курінний отаман повертається до Куреня та дає наказ: «Увага! Курінь – СТРУНКО! Прапороносній групі приготуватися до винесення козацького прапору! На прапор – СТРУНКО! Кроком – РУШ!»  
Прапороносна група виносить прапор у встановлене місце.
Ведучий: «Урочисте козацьке коло оголошую завершеним!».
Курінний отаман: ««Увага! Курінь – ВІЛЬНО, РОЗІЙДИСЬ!»
.
ПРОГРАМА
ПРОВЕДЕННЯ ШКІЛЬНОГО ФІНАЛЬНОГО ЕТАПУ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОЇ
 ГРИ „СОКІЛ" („ДЖУРА") У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

І. Урочисте відкриття шкільного етапу гри.

ІI. Впоряд (стройова підготовка).
Беруть участь всі шкільні рої по 8 чол. Всі накази подає ройовий. Змагання проходять у вигляді демонстрації знань та вмінь з стройової підготовки. За основу варто брати розділ «Стройова підготовка» із шкільного підручника «Захист Вітчизни» та відповідні розділи зі Стройового статуту ЗСУ.
Час на виконання обов’язкового завдання - 2 хв. творчого завдання - 3 хв.
Обов’язкове завдання повідомляється рою на початку змагань.

III. Гра «Відун» - інтелектуальні змагання по історії.
Беруть участь всі шкільні рої по 8 чол.
Історія України, українського війська з княжих часів до сучасних Збройних сил України, героїчного минулого українського народу, його героїчної боротьби за свободу і незалежність Батьківщини. Склад, структура та призначення Збройних сил України на сучасному етапі.

ІV.  Стрільба: виконання стрільб з пневматичної зброї.
Стрільби проводяться на дистанції 10 м з позиції лежачи.
Кількість пострілів 5. Мішень № 8 (джерело http://www.shooting-ua.com/target.htm ).
Загальний час на стрільбу відводиться до 5 хвилин на рій.
Беруть участь 8 учасників рою. Визначається командний та індивідуальний результат – визначення кількості точних попадань та відповідно набраних балів.
Перемагає рій, що набрав найбільшу кількість балів.
Три кращі учасники в індивідуальному результаті також відзначаються в підсумковому протоколі змагань.

V. Фізична підготовка (спортивні змагання).
Беруть участь всі шкільні рої по 8 чол.
Вправи в обсязі вимог програми фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах, подолання комбінованої військово-спортивної (із використанням козацької легенди) смуги перешкод, туристична естафета, подолання перешкод під час марш-кидків або тактичних ігор на місцевості.

VI.    Ватра «Слава Героям» – представлення від рою творчо-мистецького завдання.
Беруть участь всі шкільні рої по 8 чол. Тематика – козацтво, УСС, УНР, УПА, сучасна українська армія та все, що пов’язане з роєм.
Тривалість виконання завдання – 5-7 хв. Визначаються три кращі рої.
Критерії оцінювання: втілення легенди, художній рівень, костюми. Сума балів – від 1 до 10 по кожному пункту.

VII.  Військова топографія (конкурс).
Орієнтування та визначення свого місця знаходження в різних умовах пори року, доби, погоди і на незнайомій місцевості.

VIII.   Цивільна оборона (конкурс).
Фактори ураження аварії, катастроф, стихійного лиха, зброї масового знищення людей. Способи та засоби захисту людини від ураження (використання засобів колективного та індивідуального захисту, приладів радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю, виготовлення простих засобів захисту органів дихання, проведення часткової санітарної обробки людей.

IX.    Медико-санітарна підготовка (конкурс).
Основи організації медичної служби цивільної оборони і її основні завдання: обов’язки санітарних дружин Перша долікарська допомога людям у вогнищах масового ураження, правила виконання процедур по догляду за хворими. Перша долікарська допомога при травмах, опіках, нещасних випадках, ураженнях отруйними речовинами і радіаційним опроміненням. Заходи профілактики інфекційних захворювань і догляд за хворими.

X.       Підведення підсумків шкільного етапу гри, визначення кращих роїв, нагородження переможців.


ФОРМИ СПІВПРАЦІ ОРГАНІЗАТОРІВ ГРИ
З КОЗАЦЬКИМИ ТА ПАТРІОТИЧНИМИ ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Питання співпраці (допомога громадськості):
1.    Представники козацьких і громадських організацій залучаються до роботи місцевих штабів (входять до їхнього складу).
2.    Надають матеріали для розробки «Методичних рекомендацій щодо змісту та форм організації гри «Сокіл» («Джура»).
3.    Проводять у навчальних закладах інформаційно-розяснювальну роботу щодо впровадження гри.
4.    Надають допомогу у створенні в навчальних закладах осередків дитячих і молодіжних козацьких організацій.
5.    Надають допомогу у формуванні в навчальному закладі структури гри.
6. Здійснюють шефство над навчальним закладом і надають шефську допомогу.
7. Допомагають місцевим штабам гри та навчальним закладам в організації та проведенні фінальних етапів (шкільного, районного, обласного, всеукраїнського).
8. Спільно з шкільними вихователями та вчителями проводять таборування школярів.
9. Спільно з шкільними вихователями та вчителями проводять туристичні та краєзнавчі походи школярів. 
10. Надають допомогу в організації та беруть участь у екскурсійних поїздках школярів.
11. Проводять секційну роботу (козацьке бойове мистецтва, історичні та ін.) в навчальних закладах.

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ГРИ
В НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ:

      Включення українських дітей і молоді в систему національно-патріотичного виховання (всі області за спільним сценарієм). Відбувається процес підготовки громадян – патріотів української України (народ – патріот).
      Залучення до виховання учасників гри представників громадських патріотичних організацій (позитивного досвіду). 
      Громадські патріотичні організації отримують можливість поширити свій вплив на величезну кількість учнів (студентів), відібрати із числа учасників гри кандидатів для поповнення своїх лав.
      Громадські патріотичні організації отримують можливість готувати на своїй базі виховників гри та проводити свої внутрішні виховні заходи із своїм членством під «вивіскою гри Джура», що  полегшує роботу з місцевою владою.
      Поширення цієї роботи у вищих навчальних закладах.
      Підбір і підготовка студентів як виховників гри та виховників літніх оздоровчих таборів, які проводяться органами державної влади. Їхня підготовка на базі вишкільних таборів громадських патріотичних організацій.
      Органи освіти активізують роботу з питань національно-патріотичного виховання, поповнюються українськими освітянськими кадрами.
      Видання для організаторів гри науково-методичної літератури з національно-патріотичного виховання.
      Підготовка:
вчителів допризовної підготовки;
вчителів для шкіл (особливо з предметів української літератури й мови, історії, фізичної підготовки);
вихователів для дитячих садків.


ЯК РОЗПОЧАТИ РОБОТУ ПО ВПРОВАДЖЕННЮ ГРИ
В НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ОБЛАСТІ (РАЙОНУ, МІСТА)

1. Виявити навчальні заклади, що хочуть брати участь у грі:
Школи:
 які «діють як козацькі республіки»;
 в яких «самоврядування здійснюється на засадах козацької республіки»;
 в яких «робота козацького колективу проводиться на засадах козацької педагогіки»;
 в яких діють гуртки «Джура».
Ліцеї з підсиленою військово-спортивною підготовкою – діють як козацькі ліцеї.

2. Встановити контакти з керівництвом:
 Обласних (районних, міських) органів освіти;
 Обласних центрів туризму та краєзнавства;
 Центрів військово-патріотичного виховання.

3. Встановити контакти з місцевими осередками громадських патріотичних організацій.

4. Сформувати ініціативну групу, яка проведе роботу по створенню Обласного (районного, міського) штабу гри.

Розпорядженням голови облдержадміністрації буде:
  утворено Обласний штаб з проведення Всеукраїнської гри „Сокіл” („Джура”);
 організована робота в школах по підготовці шкільних роїв до участі у фінальних етапах гри;
 забезпечено проведення 1-го (районного, міського) та 2-го (обласного) етапів гри;
 організована підготовка рою-переможця обласного етапу до участі
у 3-му (всеукраїнському) етапі гри;
 визначено порядок залучення козацьких та інших патріотичних громадських організацій до військово-патріотичної, пошуково-краєзнавчої, спортивно-масової, оборонно-масової, культурно-просвітницької роботи серед дітей та учнівської молоді;
 визначено порядок фінансування. • Всеукраїнська гра «Сокіл» («Джура») є унікальної національно-патріотичною програмою виховання українців на базі звичайних шкіл по всій Україні!
  З початком нового навчального року розпочалася гра Джура-214.
  Кожна школа може взяти в ній участь.
  Заходи відбуваються протягом всього року в школах в гуртках козацько-лицарського виховання "Джура", весною відбудуться шкільні і районні етапи гри, у травні - обласний, а в липні - Всеукраїнський етап.

  Вчителі і батьки мають реальний шанс позитивно вплинути на виховання український дітей через їх участь у Всеукраїнській грі "Джура".
  Запрошуємо до участі!

  Всеукраїнська гра «Сокіл» («Джура») проводиться в навчальних закладах протягом усього навчального року під керівництвом педагога, який призначається наказом керівника цього навчального закладу. При навчальному закладі створюється консультативна Козацька рада з проведення гри у складі учнів, педагогів, батьків, представників органів місцевого самоврядування та громадських організацій.
  Основою організації гри в навчальних закладах є козацьке самоврядування: добровільне об'єднання учасників для виконання завдань гри у рій (клас, гурток тощо), сотню (паралель класів), курінь (навчальний заклад). За потреби можуть створюватися ширші об'єднання: районне (полк), обласне (паланка), всеукраїнське (кіш). Прийом до складу учасників гри здійснюється за козацьким звичаєм на загальному зібранні та за згодою батьків після проходження виховного просвітницького курсу підготовки, де відбуваються знайомство з заповідями, правами та обов'язками учасника гри, набуття необхідних знань з історії України, літературно-пісенної творчості про народних героїв тощо. Учасники гри поділяються на козачат (молодші школярі віком 7-10 років), джур козацьких (школярі середніх класів віком 11-15 років), молодих козаків (школярі старших класів віком 16-18 років). У грі також можуть брати участь особи старші
  18 років у статусі «козак-наставник», які залучаються до виховної роботи з молоддю.
  Педагог-вихователь рою та козак-наставник, що призначаються керівником навчального закладу, відповідно до Плану навчально-виховних заходів проводять заняття і тренування з козачатами, джурами козацькими і молодими козаками. В основі змісту занять лежать духовний розвиток та фізичне загартування, що реалізуються у формі конкурсів, оглядів, естафет, змагань, вікторин тощо. У рамках етапів гри проводяться конференції, «круглі столи», диспути, зустрічі
  з ветеранами Збройних Сил України, представниками козацьких громадських організацій, краєзнавцями тощо.

До Дня козацького війська у школі 34 посвячували у козачата.

   Сьогодні у школі 34 міста Січеслава до Дня Пресвятої Богородиці посвячували хлопців у козачата.
 Перед початком посвяти були виступи представників влади та партійців від неї різних рангів. Потім від Братства ОУН-УПА та Кодацької паланки війська Запорозького низового, мною були подаровані музею шкільному дві книги про Хортицю та історію козацтва запорізького.
Далі для хлопців та дівчат був зачитай текст посвяти
Немає коментарів:

Дописати коментар